Hakkımızda

Hisar Anadolu Destek Derneği, (HADD), Nisan 2010'da kuruldu.

HADD kar amacı gütmeyen, yardım ve destek üretmek üzere kurulmuş bir dernektir. Hedefimiz özellikle kırsal kesimden kente göç etmiş ailelerin çocukları ve gelirleri sınırlı yeni neslin eğitim düzeylerini yükseltmek, onlara el ve iş becerisi kazandırarak ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmektir.

Amacımız

Amacımız, gençlerin güçlenmelerine, sosyalleşmelerine, karşılaşacakları sorunlara çözüm üretebilmelerine destek vermek, bulundukları bölgenin kültürel ve sanat değerlerinden azami yararlanmalarını ve başkalarına aktarabilmelerini sağlamaktır. Topladığımız bağış ve aidatlar kaynağımızı oluşturacaktır.